Български /  English// Google+

Безплатно професионално избелване на зъбите

Условия на томболата:
1.Период на участие в томболата: От 19.06.2012г. до 03.07.2012г.
2.Организатор: МиДентал ЕТ
3. Участници в томболата могат да бъдат:
3.1. Всички приятели на страницата на МиДентал във Фейсбук.
3.2. Всички желаещи да участват в томболата на МиДентал могат да се включат в нея през периода от 19.06.2012г. до 03.07.2012г.
3.3. В томболата нямат право да участват служители на МиДентал, както и трети лица, които са участвали пbestessayes 10pagepapers comо някакъв начин в разработването, подготовката и осъществяването на томболата или са свързани лица по смисъла на Търговския закон.
4. Условията на томболата:
4.1 Условията на настоящата томбола са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на интернет адрес www.midental.info.
4.2. За да участват в томболата желаещите трябва да са приятели на страницата на МиДентал във Фейсбук тук ;
4.3. Томболата е валидна за нови и настоящи приятели на Мидентал във Фейсбук
5. Награди: МиДентал ще даде 1/една/ голяма награда от безплатна процедура за професионално кабинетно избелване на зъбите и поощрителна награда 20% отстъпка от процедура за професионално кабинетно избелване на зъбите или процедура за професионално домашно избелване на зъбите на всеки участник в томболата.
5.1. Спечелената наградата може да се преотстъпва.
5.2. Спечелената награда не може да бъде разменяна за паричната й равностойност.
6. Теглене на голямата награда: Тегленето ще се извърши на 04 юли 2012 г. по начин, който гарантира спbestessayes 10pagepapers comазването на всички изисквания за случаен лотариен принцип и равна вероятност всеки един да бъде изтеглен.
7. Уведомяване на печелившия на голямата награда: Печелившият ще получи лично съобщение във Фейсбук, по възможност и на e-mail в деня на тегленето и ще бъде обявен на стената на страницата на МиДентал във Фейсбук и на сайта на фирмата www.midental.info.
8. Срок за обратна връзка: Срокът, в който печелившият на голямата награда трябва да се свърже и да потвърди своята самоличност и съгласие да получи наградата си е 1 (един) месец, до 03.08.2012 г.
9. Поощрителната награда от 20% отстъпка от процедура за професионално кабинетно избелване на зъбите или процедура за професионално домашно избелване на зъбите може да се ползва след предварително записан час в МиДентал от момента на обявяване на томболата – 19.06.2012г. Участниците могат да ползват наградата си до 6 (шест) месеца, до  03.01.2012г.
10. Отговорност: МиДентал не носи отговорност за непотърсена награда, когато получателят е уведомен съгласно настоящия регламент, описан в т. 7.


МиДентал пожелава успех на участниците!

Уеб Дизайн